Allemaal advocaat voor het klimaat!
Onze liefde voor de natuur staat buiten kijf. Alle dagen genieten we van haar vruchten, haar genezende kracht, haar inspiratie. De aarde geeft ons vele malen meer dan wat ze verwacht. Haar problemen gaan ons allemaal aan. Daarom waren wij dit weekend ook "advocaat voor het klimaat". Om aandacht te vragen voor de Klimaatzaak, de rechtszaak waarbij iedereen wint.

Vandaag 16 maart starten namelijk de pleitzittingen in de grote klimaatzaak, die de Belgische overheden aanklaagt voor nalatigheid in de aanpak van de klimaatmaatregelen. In 100 gemeentes kwamen bezorgde burgers zondag om 15u op straat voor een stil protest. Wij delen die zorgen en waren erbij in Maaseik.

Hoe het begon

In 2014 besloten elf bezorgde burgers actie te ondernemen om het kwakkelend Belgisch klimaatbeleid te helpen deblokkeren. De vzw startte een rechtszaak om de overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheden en concreet een beleid te eisen dat gericht is op voldoende verlaging van CO2-uitstoot.

Dringende actie vereist

Vandaag staan er maar liefst 62.000 burgers achter de klimaatzaak. Ondertussen is er weer heel wat achterstand in te halen. Volgens het internationale panel van wetenschappers van de Verenigde Naties moeten we onze wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 naar nul herleiden. Europa nam in 2019 het voortouw door haar Green Deal voor te stellen. Terwijl onze buurlanden hier volop hun schouders onder zetten, stelt Belgiƫ (en met name Vlaanderen) zich vaak kritisch en onwillig op.

Nu is het eindelijk zover

Al in december 2014 stuurde vzw Klimaatzaak een ingebrekestelling naar de vier bevoegde Belgische overheden (de drie gewesten en de federale staat). Klimaatzaak vraagt de overheden om hun verplichtingen – de Belgische uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 40% verminderen ten opzichte van 1990 – na te komen. Op dat moment had niemand kunnen raden dat het nog meer dan 6 jaar zou duren voor er een uitspraak zou komen.

Waarom het zo lang duurde

Nadat een consensus met de bevoegde ministers in de lente van 2015 onmogelijk bleek, stuurde Klimaatzaak een dagvaarding naar de gerechtsdeurwaarder. In juni 2015 ging de procedure van start, tot Vlaanderen tijdens de inleidende zitting vroeg om de taal van de gerechtelijke procedure naar het Nederlands te wijzigen. Nadat de taalwijziging niet toegekend werd, vocht het Vlaamse gewest de beslissing aan bij de arrondissementsrechtbank, en nadat deze in 2016 de eerste uitspraak bevestigde, tekende Vlaams minister Joke Schauvliege cassatieberoep aan. Ze wou via het Hof van Cassatie het vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigen. Deze cassatie-uitspraak werd tweemaal uitgesteld. Intussen zijn we april 2018. Het Hof van Cassatie verwierp het beroep van Joke Schauvliege en bevestigde daarmee het vonnis van de arrondissementsrechtbank van 8 februari 2016. De taalkwestie bleek definitief van de baan. We konden beginnen aan het proces waar het ons uiteindelijk allemaal om te doen is: de eigenlijke Klimaatzaak. En nu, nog 2 jaar later is het eindelijk tijd voor het verdict.MEEST RECENTE BERICHTEN

Schrijf u in en  blijf op de hoogte van het laatste nieuws 
en wat er zoal te doen is

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?